„KERÁMIA AZ ÉPÍTÉSZETBEN” WIENERBERGER diplomadíj 2018/2019

A Wienerberger zRt. hallgatói diploma díj pályázatot hirdet - együttműködésben a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Karával, a Győri Széchenyi István Egyetem Építész, Építő- és Közlekedésmérnöki Karával, valamint a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Építőmérnöki tanszékével - az intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók számára, a 2018. szeptemberi / 2019. januári félévre.

A pályázat célja

A WIENERBERGER zRt. (továbbiakban: Szervező a 2018-tól hagyományteremtő szándékkal diplomadíj pályázatot indítottak, és 2019-ben ezt folytatni kívánják. A pályázatra az alábbi három kategóriában elkészített épülettervekkel lehet pályázni.
Célunk, hogy minden évben alkalmat biztosítsunk a jövő építész generációi számára, hogy megmutathassák tervezői, innovációs készségüket.
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a Wienerberger széleskörű termékpalettájának alkalmazása (Porotherm, Terca, Argeton, Tondach márkanevek alatt található égetett kerámia falazóblokkok, áthidalók, födémek, burkolótéglák, lapkaburkolatok, nagyelemes homlokzatburkolatok és kerámia tetőcserepek), a tervezés során a műszaki irányelvek és alkalmazástechnikai utasítások* betartása mellett.
 
A Jelentkezési adatlap innen tölthető le >>>  jelentkezési lap
A hallgatói jogviszony igazolást kérje az Egyetemtől!
A dokumentumokat a https://wienerberger-magyarorszag.wetransfer.com/ oldalon kell feltölteni!

Pályázati kategóriák

Pályázat az alábbi három különálló kategóriában nyújtható be:

1. „Kortárs építészeti” kategória:
Bármely olyan a Wienerberger kínálatában megtalálható elemmel kialakított épület, amely a rá vonatkozó tervezési és kialakítási szabályok mellett megjelenésében is építészeti értékkel bír, tárgya lehet a pályázatnak. Az épület jellegét esztétikai szempontok alapján bírálja el a szakmai zsűri.

2. „Szerkezeti innovációs” kategória:
Olyan újító műszaki megoldásokat keresünk, amelyek - a Wienerberger termékek alkalmazása mellett – ökológiai, gazdasági, szerkezeti, technológiai, ill. az életminőség javítását célzó szempontok alapján innovációs értékkel bírnak.
 
3. „Műemléki” kategória
A Tondach kerámia tetőcserepek között jelentős kategóriát képvisel a műemléki felújításokhoz gyártott kerámia tetőcserepek, kiegészítők gyártása. Ennek megfelelően a pályázat harmadik kategóriájául a műemléképületek felújítását választottuk. Ebben a kategóriában olyan pályamunkák nevezését várjuk, melyek - a Wienerberger Tondach kerámiacserép termék választékának elemeit alapul véve - műemléképületek felújítására irányulnak és kiemelkedő építészeti értéket képviselnek.

Pályázati díjak

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el. A szakmai zsűri tagjait a Kiíró a későbbiekben fogja nyilvánosságra hozni.

A Szervezők a pályázatra összesen 1 050 000 ,- Ft összdíjazást határoztak meg intézményenként 350 000 Ft-ot, ennek felosztását a szakmai zsűri dönti majd el.
A Szervezők fenntartják a jogot a díjkeret csökkentésére, amennyiben a beérkezett pályázatok száma vagy színvonala miatt indokolt.

Kategóriánként egy díj kerülhet kiosztásra. A Szervezők külön díj kiosztásáról is határozhatnak a keretösszegen belül.
A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Szervezők átvállalják, és az adóhatóság felé teljesítik.

Határidők

Pályázatok benyújtásának kezdete: 2019. június. 1.
A pályázatok végső beadási határideje: 2019. június.30., vasárnap, 24:00
 
A helyezést elért pályázókat a Szervezők 2 héttel a díjkiosztást megelőzően értesítik.
A díjak a II. félév diplomaátadó ünnepségén kerülnek kiosztásra: várhatóan 2019. július hónapban. Az átadó részleteiről minden nyertes pályázót időben értesítünk majd.
A határidőn túl benyújtott pályázatok nem kerülnek értékelésre. A Szervezők kizárnak mindennemű kapcsolati, technikai hibával kapcsolatos felelősséget.

Pályázati anyag

Részvételi feltételek:
- A pályázaton való részvétel díjmentes.
- A pályázaton kizárólag olyan építész hallgatók vehetnek részt, akik a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának, a Győri Széchenyi István Egyetem Építész, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának, valamint a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Építőmérnöki tanszékének hallgatói.
- Pályázati anyagként a hallgató a felsőoktatási intézményben leadott diplomamunkája nyújtható be.
- A pályázat csak online (a lenti pályázati oldalon keresztül) nyújtható be.
- Csak hiánytalanul beküldött pályázati anyag bírálható el, amely részét képezi:
> a pályázati anyag;
> valamint a benyújtandó a nyilatkozat formanyomtatványok.

A pályázati anyag tartalma:
a) Formai követelmények: A felsőoktatási intézmény által a diplomamunkára előirt formai követelményeket teljesítő digitális tablók pdf formátumban.
b) Tartalmi követelmények:
> a megértéshez szükséges léptékű és mennyiségű tervanyag;
> a terv írásos munkarésze, koncepcióábrák;
> a tervlapon kötelezően fel kell tüntetni a szerző és konzulens nevét és az építmény megnevezését, tervezés helyszínét;
> minimum 4 db látványterv;
> a Wienerberger által gyártott termékek alkalmazásának részletes dokumentációja.
 
c) Űrlap kitöltése: A pályázat elengedhetetlen részét képezik az alábbi online űrlapok, melyek hiánytalan, megfelelő kitöltése és feltöltése kötelező:
> Jelentkezési adatlap, mely a részvételről és a szerzői jogokról is rendelkezik (letölthető formanyomtatvány, amit aláírva és szkennelve kérünk benyújtani)
> Nyilatkozat hallgatói jogviszony fennállásáról: a jogviszony igazolás egyedi sorszámmal ellátott dokumentum, melyet a Neptun tanulmányi rendszerből a felsőoktatási intézmény állít ki és hitelesít a hallgatók számára. Jogviszony igazolást a hallgató kérhet ki személyesen, e-mailen keresztül vagy meghatalmazott személy által.

Egyebek

A pályázó a pályázaton való részvétellel kapcsolatban (beleértve – többek között – a pályázati anyag elkészítését és benyújtását) semminemű díj és költség megtérítésére nem tarthat igényt. A pályázó a pályázat benyújtásával összefüggésben semmilyen jogcímen nem jogosult kárigényt, egyéb igényt a Szervezőkkel szemben érvényesíteni.

A Szervezők a benyújtott pályázati anyagot és a pályázók személyes adatait – a pályázó hozzájárulása nélkül – nem teszik nyilvánossá, harmadik személyek számára nem adják ki.

A díjazásban részesülő személyek az adatlap kitöltésével hozzájárulnak, hogy a Szervezők a pályázati anyag részét képező terveket időbeli és területi korlátozás nélkül, minden felhasználási módra kiterjedően, a pályázati díj (mint felhasználási díj) ellenében (további díj nélkül) felhasználhassák a szerző nevének feltüntetése mellett. A díjazásban nem részesülő pályázati anyagokat és a pályázók személyes adatait a díjátadót követően a Szervezők törlik adatbázisaikból; a tervek felhasználásának igénye esetén a Szervezők külön megállapodnak a pályázóval.

További információk

*A Wienerberger Porotherm termékeire vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató aktuális verziója letölthető innen: http://wienerberger.hu/szolgaltatasaink/let%C3%B6lthet%C5%91-anyagok
*A Wienerberger Tondach termékeire vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató aktuális verziója letölthető innen:
http://www.tondach.hu/Szolgaltatasok/Szolgaltatasok-Informacios-anyagok/Prospektusok-online-lapozasa
További információ a pályázattal, ill. a Wienerberger által forgalmazott termékekkel és műszaki megoldásokkal kapcsolatban a Wienerberger műszaki vevőszolgálatától kérhető.
Kapcsolat:
- Horváth András okl. építész, műszaki szaktanácsadó,
Tel.: +36 30/1855241
E-mail: andras.horvath@wienerberger.hu
web: www.wienerberger.hu